MTÜ Eesti Giidide Liit (EGL)

Eesti Giidide Liit on loonud uue veebilehe aadressiga www.eestigiidideliit.ee.
Veebileht giidideliit.ee on arhiive veebileht ning eemaldatakse veebist peatselt.

Tere tulemast Eesti Giidide Liidu (EGLi) kodulehele. 2018. aastal kinnitati täiendatud põhikiri, mida saab avada siin. Vastavalt täiendustele saavad EGLi kuuluda nii üksikliikmed kui ka giidide ühingud või muud turismiorganisatsioonid.

Tere tulemast EGLi liikmeks!

Liikmeavaldus füüsilisele isikule (eraisik, üksikliige)

Liikmeavaldus juriidilisele isikule (nt MTÜ, OÜ, turismiorganisatsioonid jt).

Eesti Giide Liit on asutatud 1994. aastal.

EGL tegevusvaldkonnad

  • giidinduse valdkonna arendamine
  • valdkonna seadusloome väljatöötamises osalemine
  • giidinduse valdkonna kutsete andmine
  • koostöö ameti- ja kõrgkoolidega õppekavade arendamisel
  • koostöö kohalike ja rahvusvaheliste erialaorganisatsioonidega
  • informatsiooni vahendamine valdkonnaga seotud uudiste, parimate praktikate ja ürituste kohta EGL-i kodulehe, ühingute maililisti ja Facebooki kaudu
  • valdkonna uuringute ja trendide vahendamine liikmetele
  • vabatahtlik tegevus valdkonna arendamisel erinevates töörühmades