ENE SARAPUU

Kontakt esarapuuu@gmail.com
Haridus Kõrgharidus
Esindatav valdkond/Roll Eesti Giidide Liidu esindaja-aseesimees
Kutse andmisega seotud töökogemus Kutsekomisjoni liige alates 2016.a. Olen osalenud ka teisel erialal kutsekomisjoni liikmena ja hindajana kutseeksamil, osalenud töörühmas, mis valmistas ette kutse andmisega seotud dokumente.
Turismialane töökogemus Olen töötanud ettevõtjana, turismiettevõtte juhina. Osalenud KOV majutusasutuste atesteerimiskomisjonis ja piirkondlike turismi arengukavade koostamisel. Olen atesteeritud giid, koolitanud giide, vahendanud giidide teenuseid.
Muu kogemus Sotsiaalteaduste magister (riigiteadused)