KAJA LOTMAN

Kontakt kaja.lotman@keskkonnaamet.ee
Haridus Kõrgharidus
Esindatav valdkond/Roll Eesti Loodushariduse Seltsi esindaja
Kutse andmisega seotud töökogemus Kutsekomisjoni liige alates 2016.a. Korraldanud loodusgiididele täiendkoolitusi, läbinud ka ise Läänemaal loodusgiidi eksami.
Turismialane töökogemus Olen töötanud avalikus sektoris turismivaldkonnas. Matsalu rahvuspargi administratsioonis ja Keskkonnaametis tegelenud külastuse suunamisega kaitsealadel, osalenud Matsalu säästva turismi sertifikaadi taotlemise protsessis. Töötanud giidina ja giiditeenuste vahendajana, Olen osalenud giiditöö arendamisel piirkondlikul, riiklikul või rahvusvahelisel tasemel.
Muu kogemus Bioloog, Keskkonnaameti looduskaitse nõunik

 

Teised liikmed: Kristel MikkorEne Sarapuu, Virve Tuubel, Malle KolnesMaritta SandlerTuuli ElstrokSille SiniavskiMarion BobkovEnna Kallasvee