KRISTEL MIKKOR

 

Kontakt kristel.mikkor@ut.ee
Haridus Kõrgharidus
Esindatav valdkond/Roll Giidide ühing – esimees
Kutse andmisega seotud töökogemus Kutsekomisjoni liige alates 2016.a. Olen osalenud kutsestandardi koostamisel. Alates 2016. aastast Tartu Ülikooli õppeosakonna juhatajana vastutan ülikooli poolt väljaantavate kõrghariduse valdkonna kutsete protsesside teatud etappide eest.
Turismialane töökogemus Alates 2010. aastast enda turismiettevõtte juht, väga tihti ka turismiteenuste, sh giiditeenuste tellija rollis. Turismivaldkonnas giiditöö arendamisega olen tegelenud alates 2012. a Eesti Kutseliste Giidide Ühingu  ja Tartu Giidide Ühingu liikmena.
Muu kogemus Eriala: Matemaatika (PhD). Üle 10 aasta olen põhikohaga töötanud Tartu Ülikoolis