KUTSE ANDMINE

Giidikutse taotlemistähtajad ja järgmise aasta eksamid.

Head huvilised, kutse andmine jätkub! Levitage infot kolleegide seas.  2017. aastal väljastati 3 kutsetunnistust ja tuleva aasta jaanuaris toimub praktiline eksam Hiiumaal. Jõudu taotlejatele ja hindajatele!

Giidi kutsete  taotluste esitamise tähtaeg on 26. november. Veel jõuate!

Järgmine kutseeksam toimub vähemalt 3 taotluse laekumisel  kokkuleppel taotlejatega 2. või 3. jaanuari nädalal.

Taotlemiseks nõutavad dokumendid siin. Kutse taotlemise sammudest loe  rubriigis kutse taotlemine.

Lisainfo ja konsultatsioon: eestigiidideliit@gmail.com

KUTSEEKSAMID ja taotluste tähtajad 2018. aastal

12. veebruariks 2018 palume esitada taotlused. Vajalikud dokumendid mida esitada, leiad lingi alt kutse taotlemine.

Taotlus esitada eestigiidideliit@gmail.com või postiaadressil EESTI GIIDIDE LIIT Salme 2d, 50103 Tartu.

Kutse taotlemise teooriaeksam toimub 10. märtsil. Koha täpsustame taotlejatega kokkuleppel. Teooriaeksam võib toimuda Lõuna-, Lääne- või Põhja-Eestis või ka saartel. Praktiline eksam ehk hindamine töö käigus toimub giidi tööolukorras ekskursiooni ajal. Näiteks 2017. aastal toimus praktiline eksam Eesti Rahva Muuseumis ja peatselt tuleb Hiiumaal.

Taotlemiseks nõutavad dokumendid siin.

Innustage oma kolleege, et saaksite koos tulla taotlema!

Kutsest ülevaatlikult ja pisut ajaloost:

Kutsesüsteemi ülesehitamine algas Eestis 2001. aastal. Giidikutse taotlemine on olnud võimalik alates 2006. aastast.  Seoses kutseseaduse muudatustega, uuenenud kutsestandardi ja kutsekorraga on giidikutse sisu ja kutse taotlemine võrreldes varasema kutse taotlemisega oluliselt muutunud. Üks uus püstitatud eesmärk on, et Eestis taotletav giidikutse hakkaks vastama teiste EL riikide giidikutse nõuetele, mis kergendab giidide võimalust taotleda atesteerimist/ töölitsensi kõikides EL riikides, nt Balti riikides, Soomes, aga ka Lõuna-Euroopa riikides.

Praegune kutse andmise kord püüab lisaks kutse andmisele anda taotlejale oma giiditöö arendamiseks tulevikuperspektiivi ja abivahendid.

Kutse andmise kord on uuendatud 5.7.2017.

Lisainfo kutsesüsteemist: http://www.kutsekoda.ee/et/kutsesysteem

Põhjalikumalt saate lugeda järgmistest menüü alapunktidest ja vaadata allolevast tabelist.

Kutse taotlemise protsess