KUTSE ANDMINE

Giidikutse

 

Giidi kutsete registreerimise ja taotluste esitamise tähtaeg on 17. novembril. Lisainfo ja konsultatsioon: eestigiidideliit@gmail.com

Järgmine kutseeksami teoreetiine osa toimub vahemikus 3-9.12.2017. Koht valitakse vastavalt regioonile, kust on taotlejad.

Kutsesüsteemi ülesehitamine algas Eestis 2001. aastal. Giidikutse taotlemine on olnud võimalik alates 2006. aastast.  Seoses kutseseaduse muudatustega, uuenenud kutsestandardi ja kutsekorraga on giidikutse sisu ja kutse taotlemine võrreldes varasema kutse taotlemisega oluliselt muutunud. Üks uus püstitatud eesmärk on, et Eestis taotletav giidikutse hakkaks vastama teiste EL riikide giidikutse nõuetele, mis kergendab giidide võimalust taotleda atesteerimist/ töölitsensi kõikides EL riikides, nt Balti riikides, Soomes, aga ka Lõuna-Euroopa riikides.

Praegune kutse andmise kord püüab lisaks kutse andmisele anda taotlejale oma giiditöö arendamiseks tulevikuperspektiivi ja abivahendid.

Kutse andmise kord on uuendatud 5.7.2017.

Lisainfo kutsesüsteemist: http://www.kutsekoda.ee/et/kutsesysteem

Põhjalikumalt saate lugeda järgmistest menüü alapunktidest ja vaadata allolevast tabelist.

Kutse taotlemise protsess