KUTSE ANDMINE

Giidikutse taotlemistähtajad ja järgmise aasta eksamid.

Head huvilised, kutse andmine jätkub! Levitage infot kolleegide seas.  2017. aastal väljastati 3 kutsetunnistust ja alles möödunud nädalavahetusel 12.01, toimus praktiline eksam kahele taotlejale Hiiumaal.

KUTSEEKSAMID ja taotluste tähtajad 2018. aastal

Pikendatud 19. veebruarini 2018 kell 24:00-ni.

Vajalikud dokumendid mida esitada, leiad lingi alt kutse taotlemine.

Taotlus esitada eestigiidideliit@gmail.com või postiaadressil EESTI GIIDIDE LIIT Salme 2d, 50103 Tartu.

Kutse taotlemise teooriaeksam toimub 10. märtsil Tartu linnas. Täpsem info otse taotlejatele.  Praktiline eksam ehk hindamine töö käigus toimub giidi tööolukorras ekskursiooni ajal. Näiteks 2017. aastal toimus praktiline eksam Eesti Rahva Muuseumis ja jaanuaris 2018 Hiiumaal. (vastavalt taotleja peamisele tööpiirkonnale ja taotleja eelistusele).

Taotlemiseks nõutavad dokumendid siin.

Levitage infot kolleegide seas, mitmekesi kutseeksamit teha on seltsim!

Kutsest ülevaatlikult ja pisut ajaloost:

Kutsesüsteemi ülesehitamine algas Eestis 2001. aastal. Giidikutse taotlemine on olnud võimalik alates 2006. aastast.  Seoses kutseseaduse muudatustega, uuenenud kutsestandardi ja kutsekorraga on giidikutse sisu ja kutse taotlemine võrreldes varasema kutse taotlemisega oluliselt muutunud. Üks uus püstitatud eesmärk on, et Eestis taotletav giidikutse hakkaks vastama teiste EL riikide giidikutse nõuetele, mis kergendab giidide võimalust taotleda atesteerimist/ töölitsensi kõikides EL riikides, nt Balti riikides, Soomes, aga ka Lõuna-Euroopa riikides.

Praegune kutse andmise kord püüab lisaks kutse andmisele anda taotlejale oma giiditöö arendamiseks tulevikuperspektiivi ja abivahendid.

Kutse andmise kord on uuendatud 5.7.2017.

Lisainfo kutsesüsteemist: http://www.kutsekoda.ee/et/kutsesysteem

Põhjalikumalt saate lugeda järgmistest menüü alapunktidest ja vaadata allolevast tabelist.

Kutse taotlemise protsess