KUTSE ANDMINE

Giidi kutsete taotlemistähtajad ning eksamite toimumisajad.

Kutset saab taodelda kolmel viisil:

  1. Kutsekooli giidi õppekava lõpetajad (Kuressaare, Haapsalu,Võru ja Tartu kutsehariduskeskused) 2018-2019. aastal.
  2. Tööturul aktiivsed tegutsevad giidid taotlevad ja osalevad eksamil otse esitades ettenähtud dokumendid. Vt kutsetaotlemine.
  3. VÕTA meetodi abil taotlemine: sobib näiteks Eestist väljaspool elavatele ja tegutsevatele giididele. Meetod on väljatöötamisel.

EKSAMITE AJAD 2018.aastal sügis-talvel:

1.Eksami aeg Tartu kutsehariduskeskuses 24.-25.novembril 2018.a.

24.11.18 teooria eksam; 25.11.18 praktiline eksam.

2. Eksami aeg töömaailmale 8.12.2018. Dokumentide esitamise aeg: 8.-18.11.2018 (elektrooniliselt eestigiidideliit@gmail.com või posti teel aadressile: Salme 2D, 50103 Tartu).

Uus kutse kord asub siin. (uuendatud 5. juunil 2018. a )

Kutse eksami vorm lähtub jätkuvalt põhimõttest, et anda giidile professionaalseks arenguks tulevikuperspektiiv ja abivahendid.

Vajalikud dokumendid mida esitada, leiad lingi alt kutse taotlemine.

Taotlus esitada eestigiidideliit@gmail.com või postiaadressil EESTI GIIDIDE LIIT Salme 2d, 50103 Tartu.

Kutse taotlemise teooriaeksam toimub ………... Täpsem info otse taotlejatele.  Praktiline eksam ehk hindamine töö käigus toimub giidi tööolukorras ekskursiooni ajal. Näiteks 2017. aastal toimus praktiline eksam Eesti Rahva Muuseumis ja jaanuaris 2018 Hiiumaal. (vastavalt taotleja peamisele tööpiirkonnale ja taotleja eelistusele).

Kutsest ülevaatlikult ja pisut ajaloost:

Kutsesüsteemi ülesehitamine algas Eestis 2001. aastal. Giidikutse taotlemine on olnud võimalik alates 2006. aastast.  Seoses kutseseaduse muudatustega, uuenenud kutsestandardi ja kutsekorraga on giidikutse sisu ja kutse taotlemine võrreldes varasema kutse taotlemisega oluliselt muutunud. Üks uus püstitatud eesmärk on, et Eestis taotletav giidikutse hakkaks vastama teiste EL riikide giidikutse nõuetele, mis kergendab giidide võimalust taotleda atesteerimist/ töölitsensi kõikides EL riikides, nt Balti riikides, Soomes, aga ka Lõuna-Euroopa riikides.

Praegune kutse andmise kord püüab lisaks kutse andmisele anda taotlejale oma giiditöö arendamiseks tulevikuperspektiivi ja abivahendid.

 

Lisainfo kutsesüsteemist: http://www.kutsekoda.ee/et/kutsesysteem

Põhjalikumalt saate lugeda järgmistest menüü alapunktidest ja vaadata allolevast tabelist.

Kutse taotlemise protsess