1. Üldinfo

Giidi kutse omandamine

Vastavalt SA Kutsekoda Teeninduse Kutsenõukogu 08.03.2016 koosoleku otsusele nr 6.1-5/61-5 kuulutati giidi kutse, tase 5 ja tase 6 ning loodusgiidi, tase 5 ja 6 ning reisisaatja osakutse, tase 5 kutse andja avaliku konkursi võitjaks MTÜ Eesti Giidide Liit. Kutse andja on kinnitatud 3 aastaks (2019).

Kutsetunnistuse saamiseks tuleb sooritada kutseeksam.

Kutsetunnistus näitab pädevust ja suurendab konkurentsieelist!

Täpsem info kutse kohta SA Kutsekoda veebilehelt

Kutse andmine

Giidi kutsete registreerimise ja taotluste esitamise tähtaeg on 17. november. Lisainfo ja konsultatsioon: eestigiidideliit@gmail.com

Järgmise kutseeksam toimub vahemikus 3-9.12.2017

Rohkem infot lingilt: KUTSE.