3. Kutse taotlemine

KUTSE TAOTLEMISE SAMMUD:

1. Esita taotlus (vt allpool) ja oota vastust, kas kõik  paberid on korras. Kui on vajamidagi täiendada, saad lisadokumendid järele saata. NB! Kui sul keeletunnistust veel ei ole, saad selle saata enne praktilist eksamit.

2. Kui kõik on korras, saad registreeruda teoreetilisele eksamile, mille aeg antakse sulle isiklikult teada.

3. Osaled teoreetilisel eksamil koos teiste toredate kolleegidega ja sõbralike hindajatega. Hindamisalustest loe lähemalt rubriigist kutse dokumendid. Eksamiülesanded koos juhistega väljastatakse koha peal. Võtke vabalt!

4. Kui olete saanud teooriaeksami positiivse vastuse, lepi komisjoniga esimesel võimalusel kokku praktilise eksami aeg. Praktiline eksam sooritatakse tööolukorras

Jõudu kõigile taotlejatele!

Nüüd kõigest täpsemalt

Registreerumisvorm kutseeksami I osale ehk teooriaeksami sooritamiseks tuleb täita virtuaalkeskkonnas. Lisaks tuleb täita avaldus ja saata nõutavad dokumendid e-mailileeestigiidideliit@gmail.com.

Registreerumine ja taotlus on võimalik saata ka posti teel aadressile: Eesti Giidide Liit, Salme 2d, 50103 Tartu. Arvesse lähevad saabunud taotlused, mille postitempel on taotlemistähtaeg.  Registreerumisvormid saate välja printida siit: teoreetiline eksam ja praktiline eksam.

Teoreetilise eksami toimumise aeg antakse taotlejatele teada isiklikult.

Enne praktilisele eksamile tulekut esitab taotleja kirjalikult praktilise tööosa ehk ekskursiooni ettevalmistavate tegevuste kirjeldused. Dokument esitatakse 10 päeva enne praktilise eksami läbiviimist.

Praktiline eksam toimub eraldi kokkulepitud ajal iga kutsetaotleja oma atesteerimispiirkonnas töö käigus perioodil aprill- juuni, august- detsember. Peale edukalt sooritatud teoreetilist eksamit saab praktilisele eksamile registreeruda siit.

Kutse taotlejal esitada järgmised dokumendid ühtse failina pdf formaadis vastavalt taotletavale kutsetasemele (tase 5/6):

  1. Taotleja vormikohane avaldus (lisa 1A).
  2. Isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart või juhiluba, elamisloa puhul loetavalt loa mõlemad pooled)
  3. Maksekorraldus või selle koopia kutsetunnistuse väljastamise kulude katteks.
  4. Vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV) (lisa 2A).
  5. Keskharidust tõendava dokumendi koopia(d).
  6. Valitud piirkonna/objekti kehtiv atesteerimistunnistuse koopia
  7. Eneseanalüüs, mis põhineb etteantud küsimustikul (Lisa 3A Giiditöö enesehindamine
  8. Ühe oma marsruudi (toote) kirjeldus (pikkus 1 lk, lisa 4A);
  9. Töökeele B2 ja eesti keele oskuse C1 taset tõendav dokument, kui on tegemist võõrkeelega (keeletunnistus on võimalik esitada hiljemalt enne praktilist eksamit).
  10. Giidi-/Saatjapäevik juba teostatud ekskursioonide/reisisaatmiste kohta.  (reisisaatjapäevik, lisa 5A ja giidipäevik, lisa 6A )

Giidi kutseeksami tasu palume kanda MTÜ Eesti Giidide Liidu arveldusarvele A/a: EE133300332038920008

Tase 5 kutseeksami tasu 150 € (kehtivusaeg 5 aastat).

Tase 6 kutseeksami tasu 250 € (kehtivusaeg 8 aastat).

Maksekorraldusele märkida taotleja nimi ning märgusõna KUTSEEKSAM.

Kutse taotlemise tasu on võimalik maksta kahes osas. Esimene osa peab olema tasutud enne teoreetilisel eksamil osalemist ja teine osa enne praktilist eksamit.

Osakutse (reisisaatja) taotlemise tasu on 50 €.

Kutse andmisega seotud kulude katteks tasutud summat ei tagastata, v.a. juhul kui taotleja esitab kirjaliku avalduse kutseeksamist loobumise kohta  21 päeva enne kutseeksami I osa toimumist. Avaldusele eitava otsuse korral lisatakse põhjendus.

Taotlejal on võimalik saada kutse taotlemise eelset individuaalset nõustamist. Palun registreeruge nõustamisele siit. Soovi avaldanutega võetakse eraldi ühendust ja lepitakse kokku nõustamise aeg. Registreerumisvormi saate välja printida siit.

Lisainformatsioon:

Eesti Giidide Liit MTÜ

e-post: eestigiidideliit@gmail.com või

telefonil: +372 56972225 Elina Aro