3.1. Kutse taotlemise eeltingimused

Sinul on võimalus taotleda giidikutset või reisisaatja osakutset järgmistel tingimustel:

Osakutse Reisisaatja, tase 5 taotlemise eeltingimused:

 1. vanus vähemalt 18 aastat
 2. keskharidus
 3. keeleoskus, töökeel tasemel B2 (emakeele kohta ei ole tunnistus nõutav)
 4. vähemalt üheaastane reisisaatmise töökogemus
 5. teostatud 45 reisisaatmist viimase 5 aasta jooksul (arvestatakse ka tööpraktikat ja õpingute ajal teostatud reisisaatmist), mida tõendatakse saatepäevikuga.

Kutse Giid/ Loodusgiid, tase 5 taotlemise eeltingimused on:

 1. vanus vähemalt 18 aastat
 2. keskharidus
 3. keeleoskus, töökeel tasemel B2 (emakeele kohta ei ole tunnistus nõutav)
 4. valitud piirkonna/objekti kehtiv atesteering
 5. vähemalt üheaastane giiditöö kogemus
 6. teostatud 45 ekskursiooni viimase 5 aasta jooksul (arvestatakse ka tööpraktika ja õpingute ajal teostatud ekskursioone)

Kutse Meistergiid/ Loodus-meistergiid, tase 6 taotlemise eeltingimused on:

 1. kõrgharidus
 2. keeleoskus, töökeel tasemel B2  (emakeele kohta ei ole tunnistus nõutav)
 3. valitud piirkonna/objekti kehtiv atesteering
 4. vähemalt kolmeaastane giiditöö kogemus
 5. teostatud 45 ekskursiooni viimase 5 aasta jooksul ja
 6. kutsestandardis esitatud spetsiifiliste kutseoskuste (juhendamine, hindamine,  koolitamine, valdkonna arendamine) üheaastane töökogemus