3.1. Kutse taotlemise eeltingimused

Sinul on võimalus taotleda giidikutset või reisisaatja osakutset järgmistel tingimustel:

Osakutse Reisisaatja, tase 5 taotlemise eeltingimused:

  1. vanus vähemalt 18 aastat
  1. keskharidus
  1. keeleoskus, töökeel tasemel B2 (emakeele kohta ei ole tunnistus nõutav)
  1. vähemalt üheaastane reisisaatmise töökogemus
 1. teostatud 45 reisisaatmist viimase 5 aasta jooksul (arvestatakse ka tööpraktikat ja õpingute ajal teostatud reisisaatmist), mida tõendatakse saatepäevikuga.

Kutse Giid/ Loodusgiid, tase 5 taotlemise eeltingimused on:

  1. vanus vähemalt 18 aastat
  1. keskharidus
  1. vähemalt üheaastane giiditöö kogemus
 1. teostatud 45 ekskursiooni viimase 5 aasta jooksul (arvestatakse ka tööpraktika ja õpingute ajal teostatud ekskursioone)

Kutse Meistergiid/ Loodus-meistergiid, tase 6 taotlemise eeltingimused on:

  1. kõrgharidus
  1. keeleoskus, töökeel tasemel B2  (emakeele kohta ei ole tunnistus nõutav)
  1. vähemalt kolmeaastane giiditöö kogemus
  1. teostatud 45 ekskursiooni viimase 5 aasta jooksul ja
 1. kutsestandardis esitatud spetsiifiliste kutseoskuste (juhendamine, hindamine,  koolitamine, valdkonna arendamine) üheaastane töökogemus