2. Kutse dokumendid

Kutse ja kutsesüsteemiga seotud alusdokumendid

1. Alusdokumendid: taotlejatele tööturult ja kutsehariduskeskuste lõpetajatele

1.1 Giidi kutsestandardid

Kutse andmise kord

Giidide kutseeksami hindamiskomisjoni moodustamise ja kutseeksami läbiviimise kord

1.2 Kutseeksami hindamisdokumendid

Kutse taotlejad

2. Kutse dokumendid kutsehariduskeskuste lõpetajatele:

Lisa: Nõuded Giid tase 5 kutseeksamikeskusele