2. Kutse dokumendid

Kutse ja kutsesüsteemiga seotud alusdokumendid

Giidi kutsestandardid 

Kutse andmise kord

Giidide kutseeksami hindamiskomisjoni moodustamise ja kutseeksami läbiviimise kord

Kutseeksami hindamisdokumendid