EGL teated

EGL i 2017.a üldkoosolek toimub 19. detsembril kell 19-21 Skype´i teel.

2017 a korralise üldkoosoleku KUTSE

Üldkoosoleku muud dokumendid (rtf-na):

  • Esialgu avaneb fail  read-only ehk lugemisvaates.  Salvesta fail enne oma arvutisse, siis saab seda ka muuta ja manusena edasi saata.
  1. NÄIDIS- EGLi ühingu hääletusõiguse volitus teisele ühingule üldkoosolekutel
  2. NÄIDIS- üldkoosolekule registreerimise avaldus
  3. NÄIDIS-EGLi esindaja volitus üldkoosolekutel

Üldkoosoleku materjalid (pdf):

  1. Põhikirja muudatuste projekt
  2. Tegevusaruanne 2016
  3. Majandusaruanne 2016