VIRVE TUUBEL

Kontakt virve@erm.ee
Haridus Kõrgharidus
Esindatav valdkond/Roll Muuseumite ja giidide esindaja
Kutse andmisega seotud töökogemus Kutsekomisjoni liige alates 2017.a. Kutsekoja Hariduse kutsenõukogu liige, osalenud kutsestandardi koostamisel ja hindajana kutseeksamil.
Turismialane töökogemus Töö ettevõtjana, turismiettevõtte juhina, avalikus sektoris turismivaldkonnas. Töö giidina, giidide koolitamine. Töötamine giidivaldkonna arendamisel õppekavade ja metoodika väljatöötamine, ekspert muuseumiõppe ja rahvakultuuri valdkonnas. Projektijuhtimine ja tegevuse koordineerimine, sh järveteemalise püsinäituse rajamine rahvusvahelistel projektidel.
Muu kogemus Ajaloolane, pedagoogikamagister. Üliõpilaste bakalaureuse ja magistritööde juhendamine ning retsenseerimine, töö turistidega (25 aastat), messidel osalemine, projektide juhtimine, juhtimiskogemus (üle 20 alluva), publikatsioonide ja metoodiliste materjalide koostamise kogemus, arhiivitöökogemus.

 

Teised liikmed: Kristel MikkorEne Sarapuu, Malle KolnesKaja LotmanMaritta SandlerTuuli ElstrokSille SiniavskiMarion BobkovEnna Kallasvee