Juhatus 2015-2016

EGLi juhatus september 2015- april 2016  koosseisus Agnes Tambet (Pärnu Giidid), Ene Sarapuu (Läänemaa Giidid), Märt Männik (EKGÜ), Piia Sinisalu (EKGÜ) ja Elina Aro (EKGÜ) 

1. Loodud juhatuse töökord ja põhiprintsiipid

2. Majandusasjad korrastatud

3. Jagatud infot (liikmtele e­kirjad, listid, infokirjad ning partnerite infokirjad jne)

4. Alustatud kommunikatsiooni arendamisega ( olemas FB, uuendamisel koduleht)

5. Kaardistatud ( välis)partnerid ja algatatud usalduse kasvatamist EAS, MKM ja teiste hulgas.

6. Juhatusel olemas tegevusplaan 2016, kus kaardistatud kiired ja pikema perspektiiviga tegevused

7. Korraldatud: giididepäevad Jänedal aprillis, kus algatatud liikmesühingute ja üksikute giidide nägemuse kaardistamine EGL­ist

8. Saadud kutse andmise õigused EGLile

9. Alustatud EGL strateegia eesmärkide kaardistamist 2016-­20 ja tegevuskava koostamist (kirjutamist, prioriteetide kaardistamist ja arengukava kirjutamist).