Juhatus 2016-2019

Läbivad teemad juhatuse laual

1.1.2017 ->

 • Kutseandmise korra ja kutsestandardi uuendamise alustamine
 • rahvusvaheline projekt kutse ja õppekavade ühtlustamine
 • teavitus ja suhtlemine
 • üleriigilise atesteerimiskorra ettevalmistus
 • kutseandmine  (teabepäevad, eksami ettevalmistus, hindamisjuhend ja hindamiskoolituse ettevalmistus)
 • teavitus (koduleht, FB-konto)
 • osalemine rahvusvahelise giidikonverentsi korraldamisel

Kevad – sügis 2016

 • kutseandmise ettevalmistus (teabepäevad, eksami ettevalmistus, hindamisjuhend ja hindamiskoolituse ettevalmistus)
 • alustatud giiditöö õppekavade arendamist
 • rahvusvaheline projekt kutse ja õppekavade ühtlustamine
 • teavitus ja suhtlemine
 • üleriigilise atesteerimiskorra ettevalmistus
 • giidikonkurss

Sügis 2015 – kevad 2016:

 • kutset andva organisatsiooni staatuse taotlemiseks vajalike dokumentide koostamine
 • EGL senise kodulehe täiendamine ja uue kodulehe kasutuselevõtu ettevalmistamine
 • giidide kokkutuleku (Jänedal, 23-24.4.2016) korraldamine
 • põhikirja muudatusettepanekute ettevalmistamine üldkoosolekuks
 • täiendavate rahaliste allikate otsimine ja uute koolitusprojektide algatmine.

Juhatuse koosolekud (täiendamisel)

Koosolekud protokollitakse ja neid on võimalik küsida e-posti teel: eestigiidideliit@gmail.com

2017

järgmine juhatusekoosolek 20.2.17 algaval nädanal

nr 9 2016/2019, Tallinn 13.2.17

nr 8 2016/2019, skype 5.2.17

nr 7 2016/2019, skype 29.1.17

2016

nr 6 2016/2019, Tallinn 9.12.16

nr 5 2016/2019, skype  21.11.16

nr 4 2016/2019, skype 2.11. 16

nr 3 2016/2019, skype 13.10. 16

nr 2 2016/2019, skype  11.09.16

nr 1 2016/2019, skype  20.06.16

* uue juhatuse organiseerumis koosolek

nr 17 2015/2016  skype 24.05.2016

nr 16 2015/2016  skype 20.05.2016

 

2015

nr 8 2015/2016 skype 23.11. 2015

nr 7 2015/2016  Tallinn 15.11.2015