GIIDITÖÖ JA KUIDAS SAADA GIIDIKS

1.1. Giidi amet

Giidi töö eesmärk on tutvustada külalistele ühte linna, piirkonda või regiooni, anda üldteadmisi, kujundada piirkonna mainet, vahendada pärandkultuuri ja pakkuda piirkonna teenuseid. Hästi tehtud giiditöö  innustab klienti  maad uuesti külastama ja seda oma tuttavatele soovitamaGiidid töötavad nii objektidel, marsruutidel kui linna- või loodusgiididena kodu- ja välismaal.

Loodusgiidi töö eesmärk on looduse ja pärandkultuurmaastike tutvustamine ja vahendamine ning keskkonnateadliku ellusuhtumise kujundamine, mis ei eelda kliendilt füüsilist ja erialast ettevalmistust.

Reisisaatja töö eesmärk on varem kokkulepitud marsruudil turistide saatmine.

Reisisaatja on marsruudi administreerija, kes tagab reisipaketti kuuluvate teenuste osutamise ning vajadusel tõlgib, jagab üldist teavet marsruudile jäävate objektide kohta ja vastutab programmi õigeaegse ning kvaliteetse täitmise eest.

1.2. Seaduslik alus

Giiditöö on reguleeritud turismiseaduse, kutseseaduse, kutsestandardiga ja nende alusel välja töötatud konkreetsete nõuete ning tingimustega. Kutsestandard määratleb giiditöö jaoks vajalikud teadmised ja oskused. Lisainfo  on leitav kutsestandardis taseme 5 kohta  http://bot.fi/1po9 ja taseme 6 kohta http://bot.fi/1rdj.

Kehtiv turismiseadus § 16 p 3 määratleb, et giid peab tõendama oma kompetentsust. Praktikas on kujunenud kompetentsuse tõenduseks kohaliku atesteerimise läbimine ja/või  kutsetunnistuse (tase5/6) omamine.

Giiditöö valdkonna katusorganisatsioon on Eesti Giidide Liit (EGL).

2. Kuidas saada giidiks

Giidikoolitusi korraldavad kutsehariduskeskused ja täienduskoolitusi erinevad organisatsioonid. On ka võimalik õppida kogenud giidi kõrval või reisfirmade pakutud kursustel.  Ametinimetust giid võib kasutada pärast atesteerimiseksami sooritamist. Eksamil näitab giidiks soovija, et ta haldab piisavalt erialaseid teadmisi, huvitavaid lugusid ja legende ning kutseoskusi mingil piiratul alal (nt. muuseum – ERM, looduskeskkond – Taevaskoda või kultuuriruumi – Tallinna linn).

Atesteerimine kehtib etteantud perioodi. Oma teadmiste ja oskuste püsimist, arendamist tuleb käia eksamil uuesti näitamas (kordusatesteerimine).

Kui giidil on soovi oma pädevust tõsta, teenida suurema osa oma elatisest giidina, teha giiditööd süvitsi, omada kliendibaasi, teha iseseisvalt turundust ning koostööpartneritega pakkuda erinevaid tooteid, on asjakohane sooritada kutseeksam. Kutseeksam on vabatahtlik.

Kutseeksami sooritamine on soovitatav eelkõige giididele, kes töötavad välisriikides (nt populaarse turismipiirkonnad Kreekas, Hispaanias või Kanaari saartel jm) või giidid, kes viivad läbi pikemaid reise Balti  ja/või Põhjamaade regioonis.