1. Üldinfo

Giidi kutse omandamine

Vastavalt SA Kutsekoda Teeninduse Kutsenõukogu 08.03.2016 koosoleku otsusele nr 6.1-5/61-5 kuulutati giidi kutse, tase 5 ja tase 6 ning loodusgiidi, tase 5 ja 6 ning reisisaatja osakutse, tase 5 kutse andja avaliku konkursi võitjaks MTÜ Eesti Giidide Liit. Kutse andja on kinnitatud 3 aastaks (2019).

Kutsetunnistuse saamiseks tuleb sooritada kutseeksam.

Kutsetunnistus näitab pädevust ja suurendab konkurentsieelist!

Täpsem info kutse kohta SA Kutsekoda veebilehelt

Kutse taotlemise protsessist ja kutseeksami lähemalt saad lugeda rubriigist kutse taotlemine.