1.2. Kes on giid

 Giidi amet

Giidi töö eesmärk on tutvustada külalistele oma piirkonda, anda üldteadmisi, kujundada piirkonna mainet, vahendada pärandkultuuri ja pakkuda piirkonna teenuseid. Hästi tehtud giiditöö  innustab klienti  maad uuesti külastama ja seda oma tuttavatele soovitama. Giidid töötavad nii objektidel, marsruutidel kui linna- või loodusgiididena kodu- ja välismaal.

Loodusgiidi töö eesmärk on looduse ja pärandkultuurmaastike tutvustamine ja vahendamine ning keskkonnateadliku ellusuhtumise kujundamine, mis ei eelda kliendilt füüsilist ja erialast ettevalmistust.

Reisisaatja töö eesmärk on varem kokkulepitud marsruudil turistide saatmine.

Reisisaatja on marsruudi administreerija, kes tagab reisipaketti kuuluvate teenuste osutamise ning vajadusel tõlgib, jagab üldist teavet marsruudile jäävate objektide kohta ja vastutab programmi õigeaegse ning kvaliteetse täitmise eest.

1.2. Seaduslik alus

Giiditöö on reguleeritud turismiseaduse, kutseseaduse, kutsestandardiga ja nende alusel välja töötatud konkreetsete nõuete ning tingimustega. Kutsestandard määratleb giiditöö jaoks vajalikud teadmised ja oskused. Lisainfo  on leitav kutsestandardis taseme 5 kohta  http://bot.fi/1po9 ja taseme 6 kohta http://bot.fi/1rdj.

Kehtiv turismiseadus § 16 p 3 määratleb, et giid peab tõendama oma kompetentsust. Praktikas on kujunenud kompetentsuse tõenduseks kohaliku atesteerimise läbimine ja/või  kutsetunnistuse (tase5/6) omamine.

Giiditöö valdkonna katusorganisatsioon on Eesti Giidide Liit (EGL).

EGLil on ettevalmistamisel ettepanek turismiseaduse muutmiseks giidi kompetentsi puudutavas osas.