KUTSEKOMISJONI KOOSSSEIS

Kutsekomisjoni koosseis on valitud laiapõhjaline. Sinna kuuluvad turismiga seotud inimesed, kelle seas on õppejõude, spetsialiste, turismikorraldajaid, giide, turismiettevõtte esindajaid jt.

Koosseisu nimekirja leiate Kutsekoja kodulehelt