2. Kutse dokumendid

Kutse ja kutsesüsteemiga seotud alusdokumendid

NB! Alates hetkest kui hakkab kehtima uus kutsestandard (kehtestab Teenindusnõukogu arvatavastu aprillis-mais 2019), avalikustatakse ka uued hindamise ja eksami korraldusega seotud dokumendid.

Kutsekoolide kutseeksamid toimuvad kindlasti seni kehtivate dokumentide alusel, sest õppekavad on koostatud 2016. a kehtestatud kutse korra jm dokumentide alusel.

1. Taotlejatele tööturult ja kutsehariduskeskuste lõpetajatele

1.1 Giidi kutsestandardid (kehtestatud 2017)

Kutse andmise kord

Giidide kutseeksami hindamiskomisjoni moodustamise ja kutseeksami läbiviimise kord

1.2 Kutseeksami hindamisdokumendid (2017.a kutse standardi ja õppekavade alusel)

Kutse taotlejad

2. Kutse dokumendid kutsehariduskeskuste lõpetajatele (2017. a kehtestatud kutsestandardi ja õppekavade alusel) :

Lisa: Nõuded Giid tase 5 kutseeksamikeskusele